Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bukowsko
Menu góra
Strona startowa Informacje Obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenia, menu 1147 - BIP - Urząd Gminy Bukowsko”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia

Obwieszczenia

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni - Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni - Wody Polskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Projekt Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bukowsko (pliki pdf spakowane do zip)

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ZBOISKA-CMENTARZ” (pliki pdf spakowane do zip)

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko dotyczące Projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bukowsko

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko dotyczące Projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bukowsko

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko nt. konsultacji społecznych w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bukowsko i nadania jej statutu

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Sprawozdanie z przebiegu prac oraz wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko na lata 2022-2031

Strategia Rozwoju Gminy Bukowsko na lata 2022-2031

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko 

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Obwieszczenie o wydaniu decyzji "O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"

Decyzja: "O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "ZBOISKA - CMENTARZ".

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Stiudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bukowsko.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni - Wody Polskie

Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowsko o przyznanych dotacjach dla spółek wodnych 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków -Gmina Bukowsko

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bukowsko za rok 2020 

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Ogłoszenie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Bukowsko, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do wglądu publicznego - Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bukowsko na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036 roku

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bukowsko na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036 roku

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni - Wody Polskie  - Ogłoszenie aukcji na sprzedaż drewna

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni - Wody Polskie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni - Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni - Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni - Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni - Wody Polskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni - Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni - Wody Polskie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Wykaz nieruchomości położonej w Dudyńcach przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - licytacji ustnej

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni - Wody Polskie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni - Wody Polskie

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni - Wody Polskie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sanoku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni - Wody Polskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni - Wody Polskie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Obwieszczenie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Obwieszczenie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wodnej Wód Polskich w Przemyślu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wodnej Wód Polskich w Przemyślu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni - Wody Polskie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowsko

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wodnej Wód Polskich w Przemyślu

Decyzja Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenia Wójta Gminy w Bukowsku

 

KOMUNIKAT

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

Obwieszczenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

Zwiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego

Obwieszczenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Informacja Wojewody Podkarpackiego

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bukowsko w dniu 14 lipca 2017

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenia systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Rep. Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP"

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenia systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Rep. Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP"

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
"Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenia systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Rep. Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP"

 

Informacja dotycząca wynajmowania Sal w Domach Ludowych na cele imprez okolicznościowych, spotkań i szkoleń w Gminie Bukowsko

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Bukowsko z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sal i świetlic w obiektach
użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Bukowsko

Wzór umowy najmu lokalu użytkowego wykorzystywanego do organizacji imprez okolicznościowych, spotkań i szkoleń

 


 

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 25 stycznia 2016r.

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2015r.

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 12 maja 2015r.

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2015r.

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2014

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 29 października 2014

 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 9 grudnia 2013

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 8 listopada 2013r

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 25 października 2013r

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2013r

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2013r

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 28 maja 2013r

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2013r

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 26 marca 2013r

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 15 marca 2013r

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2013r

Obwieszczenie: "Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnejz pompowniami ścieków..."

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2012r

Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch hal produkcyjnych z zapleczem socjalnym na działkach o nr ewid. 2773 i 403 położonych w Bukowsku.

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2012r


Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2012

Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej SN-30kV -uzgodnienie decyzji

Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej SN-30kV
Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej SN-30kV - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Postanowienie - PZMiUW

Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej SN-30kV
Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej SN-30kV - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Postanowienie - PZMiUW


Obwieszczenie w sprawie ponownego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia planowanego mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie


Obwieszczenie w sprawie uzupełnienia raportu przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 15 października 2012


Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 27 sierpnia 2012

Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 20 lipca 2012


 120709obw.jpg

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 22 czerwca 2012 - plik pdf

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 31 maja 2012 - plik pdf

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 24 kwietnia 2012 - plik pdf

 

 120417mc1.jpg

Projekt rozporządz. - wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części

 

 

 


Obwieszczenia archiwalne


Obwieszczenie o sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2012 - plik pdf 111007obw.jpg


 110614obw.jpg

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr 62 poz. 627 ze zm.)


informuję

o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego nawozów sztucznych na magazyn części samochodowych oraz stanowisko demontażu samochodów, budowie nowej hali demontażu, budynku socjalnego, zbiornika bezodpływowego na ścieki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz systemu wstępnego podczyszczania ścieków”, położonego na działce nr ewid. 497/18 w miejscowości Nadolany.

Decyzja zostaje wydana na wniosek Przedsiębiorstwo „STALNEY” Stanisław Lenio zam. Nagórzany 47.

Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez tut. Urząd. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie www.bukowsko.biuletyn.net Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bukowsko oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bukowsko

Wójt Gminy Bukowsko
mgr Piotr Błażejowski

Do pobrania dodatkowe informacje:

Charakterystyka przedsięwzięcia
Zawiadomienie o przygotowaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Metryka

data wytworzenia
2016-06-30
data udostępnienia
2016-06-30
sporządzone przez
opublikowane przez
Pałacki Józef
ilość odwiedzin
2150
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.